Preguntas para ser realizadas no pleno do luns 25 de abril.

 [+]

Moción referente ao cobro dos recibos trimestrais da auga de 3 en e ao longo de 2011 por decreto de alcaldía.

 [+]

MOCIÓN REFERENTE A SITUACIÓN DA FAMILIA QUE VIVE NOS TERREOS DO MONTE VECIÑAL DE SOBRECEDO, O LADO DO SAN ROQUE E DAS BALSAS DE AUGA QUE QUEDARON NOS TERREOS QUE USOU A CERÁMICA.

 [+]

MOCIÓN REFERENTE AS OBRAS A EXECUTAR NO CONCELLO NESTE ANO 2011 DENTRO DOS PLANS DE OBRAS DA DEPUTACIÓN (POS E POL), E DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria de febreiro do 2011. (4)

 [+]

MOCIÓN REFERENTE Ó ESTADO DE ABANDONO E FALTA DE URBANIZACIÓN DO LATERAL DA RESIDENCIA DE MAIORES QUE LINDA COA ESTRADA LU-611 de Taboada a Rubián

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria de febreiro do 2011. (3)

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria de febreiro do 2011. (2)

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria de febreiro do 2011.(1)

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria de febreiro de 2011.

 [+]

Moción para a retirada do canon da auga recollido no proxecto de lei de augas de Galiza.

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria de xuño 3

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria de xuño 2

 [+]

Moción contra os recortes sociais aprobados polo goberno do estado.

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria de xuño 1

 [+]

Moción en apoio das explotacións gandeiras

 [+]

Moción de apoio á manifestación do 17 de maio en defensa da lingua galega

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria do 28-4-10

 [+]

Moción contra a supresión do servizo galego de igualdade e pola retirada do anteproxecto de lei para a súa extinción

 [+]

Moción en defensa das unidades de xestión forestal (UXFOR)

 [+]

Moción relativa á adhesión ao manifesto "Galiza ten dereito"

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria do 10-03-10.

 [+]

Alegacións ao proxecto de orzamentos para o 2009

 [+]

Moción relativa á proposta de modificación do proxecto de orzamento xeral do exercicio 2009

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria do 28-12-09.

 [+]

Moción relativa ao estado de deterioro no que se atopan os accesos aos núcleos da parroquia de Moreda dende a N-540 e a LU-6001.

 [+]

Moción relativa á compra da fábrica de Pascual en Outeiro de Rei.

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria do 26-10-09.

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria do 26-10-09.

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria do 26-10-09.

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria do 21-09-09.

 [+]

Moción relativa á mellora da contorna da escola infantil.

 [+]

Moción para instar a continuar coa instalación da rede de internet en banda larga, rede Wimax.

 [+]

Moción para instar ao mantemento da recollida de residuos voluminosos.

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria do 21-09-09

 [+]

Moción relativa á solicitude do mantemento da gratuidade dos libros de texto.

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria do 29-07-09.

 [+]

Preguntas para ser tratadas na sesión ordinaria do 29-07-09

 [+]

Solicitude de información sobre o trazado da autovía A-56 ao seu paso polo noso concello

 [+]

Moción relativa á solicitude de solucións para o noso sector lácteo.

 [+]