Textos

historia

 

A historia do BNG

Os fitos máis importantes da historia do Bloque Nacionalista Galego, desde a súa fundación en 1982, cando se crea coa vontade de aglutinar a todo o nacionalismo galego