Moción de condena pola ocupación do Sahara Occidental

Pleno do 25 de Novembro de 2010

Moción aprobada no Pleno por unanimidade. [+]

Moción sobre as modificacións na identificación, rexistro e control das explotacións gandeiras.

Pleno do 25 de Novembro de 2010

Moción aprobada no Pleno por unanimidade. [+]

Moción relativa ao completo desenvolvemento da lei 11/2007 para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero

Pleno do 25 de Novembro de 2010

Moción aprobada no Pleno por unanimidade. [+]

Moción para demendar atención e servizos na Sanidade Pública

Pleno do 25 de Novembro de 2010

Moción aprobada no Pleno por unanimidade. [+]

Moción para garantir os investomentos no ensino público

Pleno do 25 de Novembro de 2010

Moción aprobada no Pleno por unanimidade. [+]

Moción para esixir o mantemento do Noitebus.

Pleno do 25 de Novembro de 2010

Moción aprobada no Pleno por unanimidade. [+]

Moción relativa á abertura dunha canceira na comarca de Deza

Pleno do 30 de Setembrodo 2010
 [+]

Moción de apoio xeral a folga do 29 de Setembro

Pleno do 30 de Setembro do 2010
 [+]

Moción sobre o reinicio das concentracións das parcelaria de Grava e Oleiros

Pleno do 30 de Setembro do 2010

Moción aprobada no Pleno por unanimidade. [+]

Moción polos danos ocasionados polo xabarín

Pleno do 30 de Setembro do 2010

Moción aprobada polo Pleno por unanimidade [+]

Moción para establecer no concello de Silleda unha ordenanza reguladora de limpieza urbana

Pleno do 30 de Setembro do 2010
 [+]

Moción para a retirada do canon da auga recollido no proxecto de lei de augas de Galiza

Pleno do 29 de Xullo de 2010 [+]

Moción relativa a iniciativas en relación cos programas de cooperación da Xunta de Galiza

Pleno do 29 de Xullo de 2010 [+]

Moción relativa ao mantemento das axudas aos centros de información ás mulleres

Pleno do 29 de Xullo de 2010 [+]

Moción en defensa do sistema galego público de servizos sociais

Pleno do 29 de Xullo de 2010 [+]

Moción contra a supresión do servizo galego de Igualdade e pola retirada do anteproxecto de lei para a súa extinción

Pleno do 27 de Maio de 2010 [+]

Moción contra os recortes sociais aprobados polo goberno do Estado

Pleno do 27 de Maio de 2010 [+]

Moción referida ao mantemento da unidade móbil do programa de detección precoz do cancro de mama que presta servizo no noso concello e en toda a comarca de Deza.

Pleno do 27 de Maio de 2010 [+]

Moción para o cumprimento da ordenanza reguladora municipal de valados de terreos e solares.

Pleno do 27 de Maio de 2010 [+]

Moción Ordenanza de Normalización Lingüística

Pleno do 27 de Maio de 2010 [+]

Moción para arranxos e sinaléctica na estrada N-525

Pleno do 27 de Maio de 2010 [+]

Moción con motivo do 8 de marzo -Día Internacional das Mulleres-

Pleno do 25 de Marzo de 2010 [+]

Moción para demandar a retirada da protesta de reforma das pensións realizada polo goberno do estado

Pleno do 25 de Marzo de 2010 [+]

Moción de adhesión ao Manifesto “Galicia ten dereito”

Pleno do 25 de Marzo de 2010 [+]

Moción sobre substitucións médicas nos Centro de Saúde

Pleno do 25 de Marzo de 2010 [+]

Moción para o cumprimento da ordenanza municipal de uso, conservación e rehabilitación das edificacións

Pleno do 25 de Marzo de 2010 [+]

Moción sobre persistencia do GRUMIR para o Concello de Silleda

Pleno do 28 de Xaneiro de 2010 [+]

Moción para a gratuidade dos servizos de desinfección de vehículos de transporte de gando

Pleno do 28 de Xaneiro de 2010 [+]

Moción sobre a mellora da sinalización urbana de Silleda e A Bandeira

Pleno do 28 de Xaneiro de 2010 [+]

Moción sobre a volta ao consenso lingüístico

Pleno do 28 de Xaneiro de 2010 [+]

Moción Regulamento de participación cidadá

Pleno do 28 de Xaneiro de 2010

  [+]