Preguntas

PREGUNTAS DO BNG PARA SER RESPONDIDAS POLO GOBERNO NO PLENO MUNICIPAL DE SILLEDA DO 25 DE NOVEMBRO DE 2010

1.- SON XA CONSCIENTES DA APROBACION HAI XA TRES SEMANAS DA LEI DE AUGAS DE GALIZA, QUE GRAVARA CON DOUS IMPOSTOS INDIRECTOS A CIDADANIA. O CANON DA AUGA E O COEFICIENTE DE VERTIDO?

2.- QUE TIPO DE MEDIDAS VAI TOMAR O CONCELLO PARA ADVERTIR AOS VECIÑOS E VECIÑOAS DOS NUCLEOS URBANOS CON ABASTECEMENTO E SANEAMENTO PUBLICO DA AUGA E AOS NUCLEOS RURAIS, NOS CALES ABUNDAN A TRAIDAS E POZOS PRIVADOS, POLOS QUE A XUNTA LLE VAI COBRAR?

3 .- ENTENDEN AGORA O QUE E UNHA LEI CON OBXECTIVO PURA E INXUSTAMENTE RECADATORIO?

4. QUE VAN FACER COA CAPTACION E ABASTECEMENTO PENDENTE DA AUGA DA PARROQUIA DE SAIDRES, PROXECTO PERDIDO NO PEIM E LOGO ESQUECIDO DAS PROMESAS DA CONSELLARIA DO MEDIO AMBIENTE?

5.- A CASA DA CULTURA DE SILLEDA VAI SER ARRANXADA, OU AQUILO QUE ANUNCIARAN NA PRENSA DE QUE A CONSELLARIA DE CULTURA IA COLABORAR EN REMOZALA ERA UNHA ILUSION?

6.- QUE XESTIONS ESTAN A LEVAR A CABO DESDE O CONCELLO COA CONSELLARIA DE CULTURA PARA REMATAR A 3ª FASE DO CENTRO CULTURAL VISTA ALEGRE DA BANDEIRA?

7.- VAI HABER DUNHA VEZ UNHA PROGRAMACION CULTURAL FOMETADA E REALIZADA POLO CONCELLO ACORDE COAS NECESIDADES, DEMANDAS E CARACTERISTICAS DE SILLEDA? E NO CASO DE FACELA, QUE TEÑEN PENSADO AO RESPECTO?

8.- VAISE FACER ALGUN TIPO DE PROGRAMACION ESTABEL NA CASA DA XUVENTUDE PENSADA NOS MOZOS E MOZAS E NENOS E NENAS? OU SIMPLEMENTE SE PENSA SEGUIR ABRINDO E PECHANDO A PORTA?

9.- VAN REALIZAR ALGUN TPO DE CAMPAÑA INFORMATIVA PARA DAR A COÑECER A POSIBILIDADE DE USO DOS APARCADOIROS PUBLICOS QUE SE ADECUARON OU VAN ADECUAR EN SILLEDA?

10.- CANDO VAN FACER UNHA AUTENCIA CAMPAÑA QUE ADVIRTA A CIDADANIA E A PROPIA OFICINA DE CORREOS DA MUDANZA DOS NOES DAS RUAS DE SILLEDA E A BANDEIRA? CANDO VAN COLOCAR AS PLACAS DAS QUE SE SUBSTITUIRON?

11.- EN RELACION A SAIDA DA AP-53 EN LAMELA FIXERON PUBLICO QUE IAN DEMANDARLLE A MELLORA A XUNTA? SABEN QUE EST NON DESTINA NADA NOS SEUS ORZAMENTOS PARA ESTA REDE VIARIA?

12.- CANTO A CHAMADA DEPURADORA DA BANDEIRA, CANDO TEÑEN PREVISTO QUE SE POÑA EN MARCHA? DANSE CONTA AGORA DE QUE NOVAMENTE SE FIXA CASA POLO TELLADO COLOCANDOA ONDE NON VAI VALER PARA DAR O SERVIZO AOS 2000 HABITANTES POTENCIAIS? PARA QUE QUEREMOS UNHA DEPURADORA CUN INVESTIMENTO DE 2 MILLONS DE EUROS QUE NON VALE NEN PARA SANEAR OS LUGARES DA PARROQUIA DE LAMELA, A CAL ESTA O SEU CARON?

13.- CAL E O PRTOCOLO QUE SEGUE O CONCELLO PARA O CONTROL E DESMANTELAMENTO DOS VERTEDOIROS DE LIXO INCONTROLADOS? PODEN EXLICALO, E DE PASO EXPLICAR POR QUE UN ANO DESPOIS DE DENUNCIARLLOS VARIOS, ENTRE ELES DOUS EN CIRA, SEGUEN IGUAL?

14.- DENTRO DO INVESTIMENTOPREVISTO POLA XUNTA PARA O REMATE DAS COUSAS PENDENTES DA ESTRADA AUTONOMICA PO-201 SILLEDA-LARO, POR QUE OS VECIÑOS DE OLEIROS FORON DISCRIMINADOS A HORA DE REALIZARLLE AS RECLAMACIONS PERTINENTES AO IGUAL QUE OS DE SIADOR, CORTEGADA E LARO? VANSE ATENDER OS PROBLEMAS QUE TEÑEN DE LIÑAS CONTINUAS SEN POSIBILIDADE DE VIRAXE E A FALTA DUNHA  BERMA DE SEGURIDADE ENTRE A ESTRADA E AS VIVENDAS?

15.- SABEN QUE EN CARBOEIRO AINDA ESTAN A ESPERA DE REMATES PENDENTES DE GABIAS NAS PISTAS POR PARTE DO ADIF E AS OBRAS DO AVE? QUE VAN FACER PARA ATENDER TAL SITUACION?

 16.- SERAN CAPACES DE ENTREGAR AS ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E OS DECRETOS EN TEMPO E NON AO FINALIZR O PERIODO PLNARIO DE CADA BIMESTRE? DANSE CONTA DE QUE O UNICO QUE FAN E CUBRIR O EXPEDIENTE, MAIS CO NON RETARTO DAS MESMAS O UNICO QUE LOGRAN E QUE PENSEMOS NO SEU ESCURANTISMO POLITICO?

17.- CANDO VAN CORRIXIR A ILEGALIDADE DE TER O SERVIZO DE RECOLLIDA DO LIXO CUN CONTRATO CADUCADO DESDE HAI CINCO ANOS E MEDIO?

18.- TENDO O GRUMIR O 25% DOS EFECTIVOS DE BAIXA E SABENDO QUE SO E UN OPERATIVO DE 9 MESES QUE SE EXTINGUE A FINAIS DE ANO, VAN TER SEVERIDADE NO CONTROL DAS BAIXAS LABORAIS? TEÑEN PREVISTO NO CASO DE CONTINUAR ESTA SITUACION ANOMALA, REALIZAR SUBSTIUCIONS COA XENTE QUE TAMEN DEMANDARA ESTE EMPREGO NO INEM?

 

facebook  twitter  digg  technorati  yahoo  meneame 
[Imprimir]  |  [Enviar e-mail]