Pistas da parroquia de PonteEXPÓN

Feito un recoñecemento visual a instancias de varios veciños da parroquia de Ponte logo de ser realizadas obras do Plan para o E do fondo de investimento local nos lugares de Casderrei e O Sino encontráronse algunhas deficiencias que conviría subsanar ao non ficar ben rematados os proxectos acometidos.

Tanto as pistas da marxe esquerda de Casderrei coma as d’O Sino foron asfaltadas quedando sen limpar a vexetación limpada e mesmo ciscada nas marxes.
Realizadas as obras resultou que nas confluencias coas demais pistas quedou un ángulo recto non facendo o abano preciso que se requiriría nesas confluencias, polo que ese asfaltado directo pode derroerse en brevidade.

A pista da parte esqueda de acceso a Casderrei, pertencente á Deputación de Pontevedra, quedou sen asfaltar no incio da mesma  .

Considerando de especial interese a atención destas demandas

Polo exposto presenta ao seu debate e aprobación a seguinte

MOCIÓN

Que o Pleno da Corporación Municipal adopte o acordo de:

-Rematar os traballos de limpeza das pistas dos lugares descritos
-Realizar as obras precisas para evitar o que pode ser o derroemento das confluencias das pistas.
-Solicitar á Deputación de Pontevedra o asfaltado do acceso descrito para igualalo ao estado actual do resto do lugar.Asdo./ Matías Rodríguez da Torre
Concelleiro do BNG en Silleda

 

facebook  twitter  digg  technorati  yahoo  meneame 
[Imprimir]  |  [Enviar e-mail]