Organización

 

Consello Local de Cotobade

 [+]


Consello Local de Pontevedra

 [+]


Consello Comarcal

O Consello Comarcal é o máximo órgano de dirección do BNG na comarca e ostenta a representación pública do BNG. Está composto polos membros elixidos/as pola Asemblea Comarcal, os/as responsábeis portavoces locais e a representante de Galiza Nova

  [+]