Aviso Legal

O Bloque Nacionalista Galego informa de que todos os datos facilitados a través de formularios electrónicos e/ou por meio do correo electrónico serán tratados con estrita confidencialidade, de acordo co estabelecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal. Podes exercer o dereito de acceso ao ficheiro, rectificación, oposición e cancelación dos teus datos. Para iso, podes enviar unha solicitude ao enderezo electrónico "sedenacional@bng-galiza.org".

O BNG comprométese a utilizar de xeito responsábel e confidencial os datos, garantindo que os datos dos usuarios trataránse de acordo coas esixencias legais, e que tan só serán utilizados pola organización coas finalidades de comunicación, información e administración.

Asimesmo, os datos rexistrados son axeitados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito de actuación e as finalidades do BNG. O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose o BNG o dereito a excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das accións legais que fosen pertinentes para a defensa dos lexítimos intereses do BNG.