O BNG DENUNCIA QUE O ALCALDE PAGA AS FACTURAS A QUEN QUER E CANDO QUER

O BNG esixe unha orde no pago das facturas

"Esto supón un agravio comparativo entre empresas e particulares"

Foz a 27 de agosto de 2010.- O BNG denuncia que o alcalde de Foz e o seu grupo de goberno están a pagar facturas sen ningún tipo de criterio nin de orde de prioridade das mesmas como a lei esixe. Iso é o que se extrae de varios informes de Intervención sobre facturas fiscalizadas con desconformidade durante este ano que afirman que o Concello incumpre a orde de prelación no pago das facturas.

Segundo a Lei Reguladora das Facendas Locais a expedición das ordes de pagamento haberá de acomodarse ao plan de disposición de fondos da tesourería que en todo caso deberá de recoller a prioridade dos gastos de persoal e das obrigas contraídas en exercicios anteriores. Por eso, en todos estes informes de Intervención sobre ordes de pagamento de facturas di claramente que “existen neste Concello obrigas que foron contraídas en exercicios anteriores e que se atopan pendentes de ordenar o pagamento e de pagar, situación que contravén o establecido nos artigos 187 do RD 2/2004 e 65 do RD 500/199”. Polo tanto, o alcalde e o seu grupo de goberno non están a gardar a orde rigorosa que a lei establece no pago de facturas incumprindo conscientemente os preceptos legais.

Estes feitos veñen a responder ás aclaracións que desde o BNG se lle pedían ao alcalde –e que nunca deu- sobre os criterios que se seguían por parte do goberno municipal para o pago de facturas. Agora queda claro que o pago das facturas no Concello de Foz faise sen seguir a normal e legal orde de entrada no Concello e de aprobación das mesmas, dándose o caso que existindo facturas conformadas de anos anteriores que aínda están sen pagar se pagan outras posteriores sen xustificación ningunha. É dicir, que o alcalde paga as facturas de quen lle da a gaña e cando lle da a gaña e evidencia un descontrol non só dos gastos, como xa temos denunciado, senón tamén nos pagos, como agora se comproba.

Unha vez desenmascarado, o alcalde debería de explicarlle aos veciños de Foz cales son os motivos que lle fan cometer estas irregularidades e saltar continuamente as leis así como explicarlles tamén aos acredores do Concello que aínda non se lles pagou as súas facturas porque se pagan outras moi posteriores no tempo sen ningún tipo de xustificación.

O BNG ve gravísimo que desde o goberno municipal se estea a actuar desta maneira creando agravios comparativos entre persoas e empresas ao mesmo tempo que nos preguntamos, visto o visto, se neste concello hai que ser amigo do alcalde para que se lle paguen as facturas antes cos outros. Ao mesmo tempo, pídelle ao grupo de goberno que rectifique e que pague as facturas recoñecidas e atrasadas que aínda están sen pagar antes de pagar ningunha outra.

twitter  facebook  meneame  meneame 
[Imprimir]  |  [Enviar e-mail]