Calendario Asemblea Nacional Extraordinaria e Calendario das Eleccións Europeas

- 14 de marzo: CONSELLO NACIONAL.

Análise resultados electorais e novo contexto político.
Convocatoria da Asemblea Nacional do BNG.
Aprobación do Calendario da Asemblea Nacional.
Aprobación do Calendario das Eleccións Europeas.

- 17 marzo: Constitución da Comisión redactora do Documento Político (aberta a todos os membros do Consello Nacional. Sede Nacional ás 19:00 h.).

- 18 marzo: Envío ás comarcas das relacións provisionais de afiliados/as.

- 30 marzo: EXECUTIVA NACIONAL.

Preparación do Consello Nacional:
Proposta Regulamento.
Eleccións Europeas.

- Até o 4 abril: ASEMBLEAS COMARCAIS.

Propostas sobre criterios e nomes para a candidatura das Eleccións Europeas.

- 31 marzo:

Fin dos traballos da Comisión redactora do Documento Político e traslado ao Consello Nacional.
Remate do prazo para a actualización de cotas.

- 3 abril: Remate do prazo de subsanación de erros nos listados e confección do Censo Nacional definitivo.

- 4 abril: CONSELLO NACIONAL.

Aprobación do Regulamento da Asemblea Nacional.
Aprobación do Documento Político. Envío ás Asembleas Comarcais xunto cos Votos Particulares.
Aprobación de Guía de campaña das Eleccións Europeas.

- 6 abril:

10 h. Prazo para trasladar as propostas das Asembleas Comarcais sobre criterios e nomes para a candidatura das Eleccións Europeas.
Distribución de delegados/as por comarca.

- 7 de abril:

Envío ás comarcas do Censo Nacional Definitivo de afiliados/as de pleno dereito.
Apertura do prazo de presentación de candidaturas a delegados/as.

- 13 abril: EXECUTIVA NACIONAL.

Aprobación de proposta de candidatura ás Eleccións Europeas a trasladar ás Asembleas Comarcais.

- 14 abril a 19 abril: ASEMBLEAS COMARCAIS.

Debate e votación da proposta da Executiva Nacional sobre a candidatura do BNG ás Eleccións Europeas.
Debate e emendas ao Documento Político e ao Regulamento.
Elección de delegados e delegadas para a Asemblea Nacional.

- 20 abril: Remate de prazos comarcais para:

Comunicar as propostas aprobadas sobre a candidatura das Eleccións Europeas.
Comunicar as emendas aprobadas nas asembleas comarcais.
Comunicar a listaxe de delegados/as eleitos/as para a Asemblea Nacional..

- 22 abril: EXECUTIVA NACIONAL:

Aprobación da proposta de candidatura ás Eleccións Europeas a elevar ao Consello Nacional. (Recollida provisional de documentación).
Preparación do Consello Nacional.

- 25 abril: CONSELLO NACIONAL.

Aprobación da candidatura do BNG ás Eleccións Europeas.
Ditame das emendas ao Documento Político.
Aprobación de proposta de Orde do Día.
Designación de secretarios/as, moderadores/as e ponentes en Comisións e en Pleno.

- 30 abril a 4 maio: Prazo oficial de presentación de candidatura ás Eleccións Europeas.

- 5 maio: 19 h. Prazo límite de presentación de candidaturas ao Consello Nacional.

Prazo de envío das emendas ditaminadas ás sedes comarcais.

- 8 maio: 10 h. Prazo límite para comunicar á Sede Nacional por Parte dos/as Responsábeis Portavoces comarcais a substitución de delegados/as..

- 9/10 maio: ASEMBLEA NACIONAL DO BNG.

10 maio. 10 h. Remate prazo alteracións ou subsanación de erros nas candidaturas presentadas ao Consello Nacional.

- 22 maio a 5 xuño: Período oficial de campaña das Eleccións Europeas.

- 7 xuño: ELECCIÓNS EUROPEAS.

- 15 xuño a 30 xuño: Prazo para a renovación total do Consello Nacional e a elección dos Consellos comarcais e locais.

 

 

 

facebook  twitter  digg  technorati  yahoo  meneame  meneame 
[Imprimir]  |  [Enviar e-mail]