MANIFESTO EN DEFENSA DAS INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓN PARA FERROLTERRA, ORTEGAL E A MARIÑA LUGUESA

Polo emprego, polo futuro

Aló polo ano 2000, representantes de 25 concellos das comarcas da Mariña de Lugo, Ortegal, Eume e Ferrolterra, conxuntamente coas organizacións políticas, sindicais, empresariais e sociais; aprobaban a denominada “Declaración de Ferrol” na que se demandaba unha traza costeira para a denominada “Transcantábrica” e poñían en marcha un amplo e importante proceso de mobilización social que se materializa, finalmente, na apertura dunha mesa de negociación das infraestruturas coa Xunta – daquela gobernada polo PP – que por primeira vez recoñecía, cando menos no plano teórico, o importante déficit na rede de comunicacións das devanditas comarcas.

No transfundo da situación non só estaba en evidencia o illamento destas comarcas no aspecto das infraestruturas de comunicación internas e co resto de Galiza e do Estado; senón tamén a consideración de que estabamos a falar dun illamento tamén no social e económico dunha das áreas máis importantes do ponto de vista socio-económico na que se asentan importantes enclaves
industriais ( Endesa-As Pontes, Navantia, Megasa, Porto Exterior de Ferrol, Inespal-Alcoa, ABSA, Porto de Celeiro....) unida a outras importantes actividades como a pesca, explotación forestal, etc....

Neste contexto de reivindicación e mobilización social –no que o BNG tivo un papel determinante, quer no ámbito institucional, quer no social– é cando o 29 de Setembro de 2000 o Consello da Xunta informa da decisión das administracións central e galega de optar por levar a Transcantábrica ata Vilalba, xustificando daquela que co aforro de 50.000 millóns das antigas pesetas contaríase con recursos para o denominado corredor litoral e para o ramal da autovía desde Vilalba a Cabreiros.

Máis tarde, concretamente o 6 de Abril de 2001, a Xunta de Galiza aprobaba o “Plan de Infraestruturas Viarias das comarcas de Ferrolterra, Eume,Ortegal e Mariña luguesa” no que figura a denominada “vía de alta capacidade do litoral”, cun compromiso de investimento de 7.382 millóns das antigas pesetas no horizonte do ano 2005. Sen embargo, para aquela data a Xunta – cunha
complicidade por activa e por pasiva dalgúns dos seus representantes municipais – o único que tiña feito eran os proxectos construtivos dos tres primeiros tramos do conxunto da obra.

Esta falla de vontade política por abordar esta necesaria infraestrutura quedaba novamente en evidencia novamente no ano 2003, no que se publicaba un estudo informativo no que non se contemplaba ningún viario que se puidese cualificar de “alta velocidade”. E tiña que ser novamente o BNG o que denunciase este fraude; reivindicando un corredor que, no seu momento,
puidese tranformarse en autovía da costa.

Aínda a comezos do 2004 o daquela Conselleiro de Política Territorial e hoxe presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, negaba perante representantes de varias organizacións políticas, sociais e sindicais a necesidade do corredor litoral, defendendo mesmo como alternativa o arranxo da actual estrada…..Tiña que ser de novo a contestación social e institucional, impulsada desde o BNG e
seguida posteriormente polo resto das forzas das comarcas afectadas, a que arrincara da Xunta o compromiso de executar o proxecto de corredor do que se está a falar desde aquela.

Neste contexto non deixa de ser sorprendente que, após uns meses da constitución do goberno galego formado polo BNG e PSOE, aparecese unha inusitada campaña de “mobilización” do PP denunciando o retraso na execución das obras e esixindo resultados dun goberno que, curiosamente, o que recollía era precisamente o legado dun proxecto que non pasaba dos primeiros trámites administrativos. E tampouco aí o BNG estivo quedo nen calado, demandando desde dentro do goberno as accións para a aceleración dos traballos técnicos e expropiacións; así como a consignación das partidas orzamentarias que permitisen recuperar, cando menos en parte, a parálise e abandono do proxecto mostrados polo anterior goberno do PP.

Hai que lembrar, a respecto as características deste proxecto que a denominada “Via de Alta Capacidade do Litoral ( Tramo S. Cibrao-Ferrol)” a executar pola Xunta de Galiza, coa forma de corredor, corresponde ao tramo que discorre polas comarcas de Ferrolterra, Ortegal e Mariña luguesa e figuraba nas previsións aprobadas no seu momento cun prazo de execución entre os anos 2001-2007. Pois ben, segundo as informacións oficiais en sede parlamentar, a Xunta vén de recoñecer un novo retraso na obra que situaría o remate teórico da mesma no ano 2017. Ou sexa, cun retraso de nada máis e nada menos que dez anos con respecto aos compromisos adquiridos no seu momento.

E dicimos remate teórico da obra, xa que tampouco os compromisos que figuran nos orzamentos da Xunta para o vindeiro ano que agora están en debate no Parlamento Galego figura o groso do investimento nos diversos tramos para as anualidades 2013 e seguintes. Mesmo para a anualidade do 2010 o actual goberno fai unha previsión que rebaixa en 16 millóns de euros as previsións de investimento que o anterior goberno tiña feito para a mesma anualidade.

Tocante ao tramo da “Via de Alta Capacidade do Litoral ( tramo Barreiros-S. Cibrao)” a executar polo Ministerio de Fomento coa forma de autovía, contempla un tramo de 30 km. que percorre os concellos de Barreiros, Foz, Burela e Cervo a executar tamén no período 2001-2007. A esta altura e, a pesar dos sucesivos acordos parlamentares que falaban do remate das obras no 2008, a administración do Estado só ten executado un estudo informativo do trazado xa sometido ao trámite de exposición pública. Non deixa de ser curioso que nos Orzamentos Xerais do Estado só figuren partidas de carácter testemuñal para esta actuación desde o ano 2004, que incluso non foron executadas na súa totalidade nas correspondentes anualidades orzamentarias.

Falabamos ao comezo da importancia socio-económica desta área e da importancia de contar con infraestruturas en condicións como premisa fundamental para fomentar o desenvolvemento económico. Non foi casual que o lema que presidise a xeira de mobilizacións a comezos desta década fose precisamente o de “INFRAESTRUTURAS E EMPREGO PARA O NOSO FUTURO” , e nesa mesma convicción acreditamos que os reiterados retrasos na execución deste proxecto non só supoñen un fraude ao conxunto da cidadanía das nosas comarcas, senón que tamén ameazan – nuns momentos de crise económica evidente – o desenvolvemento dos sectores económicos aos que fixemos referencia e que supoñen a base dun tecido produtivo que temos que defender en clave de presente e, sobor de todo, de futuro.

Xustamente por iso, queremos hoxe e aquí renovar a nosa vontade colectiva nas demandas históricas das comarcas de A Mariña luguesa, Ortegal e Ferrolterra, reivindicando:

1.- A exixencia de que o Ministerio de Fomento proceda a dotar de consignacion orzamentaria suficiente e á axilización dos prazos correspondentes para a execución do tramo Barreiros-S. Cibrao da
denominada “Via de Alta Capacidade Barreiros-Ferrol” que é da súa competencia.

2.- A firme demanda á Xunta de Galiza para que esta acorde un cronograma con prazos e consignacións orzamentarias suficientes que permitan rematar a Vía de Alta Capacidade Barreiros-Ferrol no horizonte de 2013; introducindo as correccións que procedan nos Orzamentos para o 2010 que posibiliten o cumprimento destas previsións.

3.- A nosa firme decisión de promover – sexa desde o ámbito institucional como desde a mobilización social – o maior consenso posíbel entre as institucións locais, forzas políticas e sindicais e entidades sociais do ámbito das comarcas afectadas; co obxecto de conseguir das administracións responsábeis compromisos económicos e prazos concretos para concretar as infraestruturas de comunicacións pendentes.

twitter  facebook  meneame  meneame 
[Imprimir]  |  [Enviar e-mail]