O BNG pregunta ao alcalde de Cervo polas medidas tomadas para salvagardar o castro da Atalaia

Cervo, 16 de xuño de 2011. O BNG de Cervo está disposto a conceder tempo suficiente ao novo goberno municipal para que se asente nas súas funcións, mais non o fará con efectos retroactivos. Neste sentido presentan unha pregunta á alcaldía co fin de que aclare si cumpriu a súa obriga derivada da lexislación sobre protección do patrimonio Cultural situado no termo municipal cervense. Os nacionalistas explican que en escritos recibidos no concello de Cervo, un o 15 de decembro de 2010 da Xefatura Territorial de Cultura e Turismo de Lugo e outro o 3 de xaneiro de 2011 da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, advírtese do grave deterioro do xacemento arqueolóxico do Castro da Atalaia, comunicándolle ao propietario dos terreos a obriga de protexelos, debendo tapalos provisionalmente con materiais axeitados e advertindo ao goberno local das súas obrigas derivadas do Art. 4 da Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galiza.

Nin a Xunta nin o goberno local cumpren nin fan cumprir a lexislación sobre protección do patrimonio.

Tal como se indica no Art. 4 da Lei 8/1995 de 30 de outubro de Patrimonio Cultural de Galiza no seu apartado 1 “os concellos teñen a obriga de protexeren, defenderen, realzaren e daren a coñece-lo valor cultural dos bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia que radiquen no seu termo municipal”, na mesma liña o apartado 2 deste artigo sinala “correspóndelles, así mesmo adoptar, en caso de urxencia, as medidas cautelares necesarias para salvagarda-los bens do patrimonio cultural de Galicia que visen o seu interese ameazado”. Para os nacionalistas cervenses é evidente que o goberno local, no caso do Castro da Atalaia, eludiu as súas responsabilidades e desvinculouse da defensa do seu propio patrimonio tal como lle esixe a lexislación, e así lle foi solicitado no escrito da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de 3 de xaneiro de 2011.

O BNG deixará a Villares asentarse e conformar o novo goberno pero debe explicar a súa inacción na defensa do patrimonio cultural.

O Responsábel Local Nacionalista, Ramón Luís Bernardo Insua, anunciou que “unha das primeiras iniciativas do BNG será preguntar polas xestións levadas a cabo polo goberno local en relación á protección do Castro da Atalaia e si tomou algunha medida cautelar para a súa protección”. Insua deixou claras as obrigas do goberno local derivadas da lexislación do patrimonio cultural galego, concretadas entre outros no Art.4 da Lei de Patrimonio Cultural de Galiza, e afirmou que “unha de dúas, ou o goberno local non exerce a súa autoridade, ou fixo deixación de funcións para preservar o seu propio patrimonio cultural.”

En concreto o BNG presentará as seguintes preguntas:

1.- Que xestións fixo o goberno municipal de cara a protexer, preservar e defender o xacemento arqueolóxico do noso termo municipal, Castro da Atalaia, producidos pola ausencia de protección tal como relatan os escritos aos que se fai referencia  na exposición de motivos?

2.- adoptou o goberno local algunha medida de urxencia ou cautelar para salvagardar o Castro da Atalaia?

 

 

twitter  facebook  meneame  meneame 
[Imprimir]  |  [Enviar e-mail]

Arquivos para descargar


  • Arquivo a descargar