O BNG demanda que a cita telefónica para o médico de cabeceira sexa atendida por persoas e non por unha máquina

Imaxe do Centro de Saúde da Laracha

O Grupo Municipal do BNG presentou unha iniciativa para ser debatida no próximo Pleno da Corporación, para demandar da Xunta de Galiza melloras na atención sanitaria no noso concello. O BNG insta á Xunta do PP a dar marcha atrás nas súas iniciativas privatizadoras e de recortes. Queremos que os veciños e veciñas da Laracha poidan pedir cita para o médico por teléfono, xa que desde a posta en marcha da "Central de Chamadas" para moita xente isto resulta imposíbel. Demandamos que volvan ser traballadoras e traballadores do Sergas os que atendan a cita previa, que se substitúa ao persoal do Centro de Saúde da Laracha e o Consultorio de Caión nas baixas, vacacións e permisos, e tamén que se dote ao Centro de Saúde da Laracha de consultas médicas e servizo de cita previa en horario de tarde, igual que todos os demais concellos de máis de 10.000 habitantes.

Esta é a iniciativa completa presentada polo Portavoz Municipal do BNG da Laracha:


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O deterioro da sanidade pública desde a chegada do Partido Popular á Xunta de Galiza tense agravado ano a ano. As reducións orzamentarias a partir do ano 2010 son substanciais e continuas. Para este ano 2012 o orzamento aprobado polo PP no Parlamento Galego inclúe novos recortes na sanidade pública, sobre todo para a Atención Primaria.

Estos recortes afectan tamén ao noso concello, igual que ao resto do país, xa que os recortes orzamentarios levan a que non se substitúa ao persoal durante as situacións de baixa, vacacións, permisos, etc.. Durante o pasado verán e tamén durante o Nadal, por exemplo, os médicos non eran substituídos na maior parte dos casos, e os pacientes tiñan que ser atendidos por outros médicos do centro (que tiñan que atender aos seus pacientes e aos dos que non estaban). No caso do pediatra non se substitúe practicamente nunca, e o mesmo ocorre co resto de persoal: enfermería, persoal administrativo, etc.

O último invento do Sergas, para seguir suprimindo postos de traballo e degradando cada vez máis a calidade da sanidade pública, é a creación da “Central de Chamadas” para atender a cita previa telefónica. Agora os veciños e veciñas cando chaman por teléfono para pedir cita para o médico de cabeceira, en vez de falar con persoal do Centro de Saúde falan cunha máquina. Teñen que respostar a un lote de preguntas e proporcionar moitos datos antes de conseguir a cita, o que dificulta enormemente o acceso á cita previa telefónica, e no caso das persoas maiores faino practicamente imposíbel.

Desde o BNG defendemos a sanidade pública, e opoñémonos a esta política de recortes e privatizacións. Pola contra, consideramos necesario aumentar os orzamentos nesta área, e reducir noutras cuestións non produtivas nas que o Partido Popular ten incrementado substancialmente o gasto, como en propaganda.

No noso concello, entendemos que hai que incrementar servizos, e non deteriorar os que xa temos como está a facer o Sergas. Seguimos demandando a necesidade de dotar ao Centro de Saúde da Laracha de consultas médicas en horario de tarde (consulta ordinaria, non só atención de urxencia) e tamén servizo de Cita Previa. É dicir, médicos de cabeceira que consulten en horario de tarde, e servizo de Cita Previa que funcione de xeito ininterrumpido ata as 21:00 horas, como xa existe en todos os concellos da Área Sanitaria da Coruña con máis de 10.000 habitantes, excepto A Laracha.

Demandamos tamén a substitución do persoal nas situacións de baixas, vacacións ou permisos, e que a cita previa telefónica sexa atendida por persoas e non por unha máquina. Hai que facilitar o acceso dos veciños e veciñas á sanidade pública, e non dificultalo cada vez máis eliminando ademais postos de traballo no Sergas. Non é extrano que o desemprego se teña incrementado tanto desde que o PP goberna en Galiza, con medidas coma estas.


Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte ACORDO:

 

Instar ao Servizo Galego de Saúde e a Consellería de Sanidade a:

1. Retirar de xeito inmediato a “Central de Chamadas”, e que a cita previa telefónica sexa atendida por persoas, traballadoras e traballadores do Sergas, e non por máquinas.

2. Substituír a todo o persoal do Centro de Saúde da Laracha e o Consultorio de Caión nas situacións de baixas, vacacións e permisos.

3. Dotar ao Centro de Saúde da Laracha de Consultas Médicas en horario de tarde e tamén do Servizo de Cita Previa de xeito ininterrumpido ata as 21:00 horas, do mesmo xeito que no resto de concellos de máis de 10:000 habitantes da Área Sanitaria da Coruña.

 

Información da páxina web do BNG da Laracha.

twitter  facebook  meneame  meneame 
[Imprimir]  |  [Enviar e-mail]