O BNG de Antas denuncia irregularidades na convocatoria da praza do secretario

O Bloque opúxose ante a dubidosa legalidade coa que se pretende cubrir o posto no Concello de secretario-interventor.

 O BNG de Antas publica un novo boletín

Un novo boletín do BNG de Antas xa está na rúa

 Xa cho dicía eu ...

O do Centro de Día foi un conto...

As contas sonche outro conto ...

O BNG de Antas solicita a dotación, reparación e reubicación de marquesiñas do transporte escolar

Tal e como acordamos no Pleno do pasado día 29 de Decembro e co seu compromiso de actuación, o BNG presenta unha relación, susceptible de mellora e ampliación por parte do Equipo de goberno, daquelas necesidades mais urxentes no ámbito escolar, externas ao propio CEIP, e  de competencia exclusivamente municipal.
  [...]

teletipos

tele bng